skip to Main Content

Gemenskapsgrupp

Till GG är den välkommen som känner att man efter konfirmationen vill lära känna Gud ännu mer! Den som har vänner i samma ålder som konfirmerat sig, och som är nyfiken på Gud och kristen tro är också välkommen.

Vi samlas varje torsdag kl 18 för att tillsammans fika, läsa Bibeln, snacka om Gud, livet och tron, och be tillsammans. Fokus de flesta av gångerna ligger på att tillsammans försöka förstå mer om vem Gud är, vad Han vill med våra liv, och hur vi kan leva närmare Honom. Det gör vi först och främst genom att läsa Bibeln tillsammans. Det är ett perfekt tillfälle för dig som inte är en van Bibelläsare, att tillsammans med andra, och under vägledning av en ledare, börja läsa och försöka förstå vad som egentligen står.

I GG-gruppen kommer du att bli behandlad mer som en vuxen, vi samtalar och läser om livets, trons och Bibelns alla sidor – även de svåra. Vi stöttar också varandra genom tuffa perioder, och bär varandra i bön.

Om det är något du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Info

Kontakt: Henrik Sjöholm

Tel: 070-3985174

Dag: Torsdagar
Tid: 18.00-20:30
Plats: Värnamo Allianskyrka

Back To Top