skip to Main Content

RPG

RPG – Riksförbundet Pensionärs Gemenskap är en rikstäckande organisation som är öppen för alla och politiskt obunden. Verksamheten har sin grund i kristna värderingar och arbetar utifrån dessa.

RPG samarbetar på riksplanet med andra pensionärsorganisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.

Värnamo Allianskyrkas RPG-förening bildades 1990 och brukar samlas vår- och hösttermin varannan tisdag under rubriken Alliansträffen. Sommartid inbjuder vi till ekumeniska RPG-samlingar på Libanongården i Värnamo.

Våra Alliansträffar är öppna för alla som vill vara med och skulle det resultera i att du vill bli medlem, får du betala en årlig avgift som nu är 220 kr. I medlemskapet ingår tidningen SeniorPosten, som utkommer med fem nummer/år och innehåller intressanta artiklar och aktuell samhällsinformation för pensionärer.

Kalender

.

Info

Ordförande: Hans Andersson

Tel: 073-421 99 34

RPG:s hemsidor:

RPG riksorganisation: www.rpg.org.se

RPG-distrikt Småland-Öland: www.rpg-smaland-oland.se

Vi genomför vår verksamhet i samarbete med

Back To Top