skip to Main Content

Om oss

Värnamo Alliansförsamling bildades 1948. Redan sedan mitten på 1800-talet hade Svenska Alliansmissionen verksamhet i Värnamotrakten, men ingen församling i själva staden Värnamo. I mitten på 1940-talet anordnades gudstjänster med syfte att så småningom bilda en församling. Vid starten 1948 hade församlingen 21 medlemmar. Idag består den av drygt 400 medlemmar i alla åldrar. Värnamo Alliansförsamling är en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska Alliansmissionen.

Värnamo Alliansförsamlings gudstjänster och samlingar är öppna för alla. För att bli medlem i vår församling ska man bekänna en personlig tro på Jesus Kristus och vara döpt som barn eller som vuxen eller vara villig att ta emot dopet när man går in i församlingen.

Vår vision

Tillsammans vill vi visa Värnamo vem Jesus är

Tillsammans vill vi växa i kärlek till Gud, till varandra och världen.
Tillsammans vill vi vara en gemenskap som kännetecknas av generositet, äkthet och värme.
Tillsammans vill vi göra Jesus känd och efterföljd i Värnamo, Sverige och världen.
Tillsammans vill vi visa omsorg om människan och miljön.

Back To Top