skip to Main Content

SAU Värnamo

VÅRT BARN OCH UNGDOMSARBETE
Varje vecka deltar ca 100 barn i någon av våra aktiviteter! Vi i SAU Värnamo vill verka för barnens växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen samt arbeta för Guds rikes tillväxt. Vi hoppas att alla ska hitta någon aktivitet som är stimulerande, för stunden, men framförallt med ett evighetsvärde. I menyn kan du läsa om våra olika aktiviteter. Hoppas du hittar något som passar dig!

I TRYGGA HÄNDER
Vi har även som mål att alla våra ledare ska gå en ”I trygga händer”-kurs. Allt för att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn och tonåringar!
Läs på sau.nu/ith om vad ”I trygga händer” innebär.

VÅRA VERKSAMHETER ÄR AVGIFTSFRIA
Vi får kommunala bidrag som täcker en liten del av verksamheten, men det mesta är beroende av skänkta medel och bidrag från SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom). Genom SAU är barnen försäkrade under verksamheten. För att få bidrag och försäkring från SAU samlar vi in barnens personnummer och underskrift.

Info

SAU ordförandeElin Eek
Tel: 070-680 38 86
Epost: sau.ordforande@varnamoallians.se

AKTIVITETER UNDER EN VANLIG VECKA FÖR BARN OCH UNGA
Måndag: Barnkören Konfetti kl 18.

Tisdag: Mini-UV kl 18 (på Västhorja förskola) och UV-scouterna kl 18.15.

Torsdag: GG (Gemenskapsgrupp) kl 18. Konfirmation kl 16.

Fredag: Innebandy/Idrott kl 17.30, Tonår kl 19.30.

Söndag: Äventyret kl 10.

Back To Top