skip to Main Content

Kompassens förskola är en fristående förskola centralt belägen i stan, inhyrd i Värnamo Allianskyrkas lokaler (mittemot Gummifabriken). Vi är ute varje dag på vår utegård och vi har närhet till Prostskogen och naturlekplatsen som vi regelbundet besöker. Vår förskola har funnits i över 30år och består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5, men arbetar i åldersindelade grupper under dagen. Förskolan har en kristen profil och drivs av Värnamo Alliansförsamling i samarbete med Värnamo kommun.

Om oss

Vi har en utegård som inbjuder till lek och kreativitet med gungställning, stor sandlåda, lekstuga, klätterställning, rutschkana, träd, gräsmatta och en liten sluttning där man kan åka pulka på vintern. Gården är inhägnad så vi har full uppsikt över barnen.

Inomhus har vi stora inneytor, där pedagogerna har god uppsikt över de olika rummen. Vi har både stora och små rum med olika teman i de olika rummen t ex legorum. Vi har även en motionshall för gymnastik och rörelselek.

Vi har en kristen profil, vilket främst innebär att den kristna värdegrunden ligger till grund för hur vi ser på barnen och hur vi arbetar. Vi sjunger även ibland kristna sånger, läser ur kristna böcker, uppmärksamma kristna högtider och ber bordsbön.

Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare och vi har öppet 06.30-18.30. Vi följer Skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Barnkonventionen.

Samverkan

Du som förälder är väldigt viktig för oss. Den första kontakten knyter vi under den föräldraaktiva inskolningen, där du som förälder är med ditt barn de första dagarna. Även den dagliga kontakten med föräldrarna vid lämning och hämtning av barnet anser vi är väldigt viktig. Utvecklingssamtal för det enskilda barnet har vi en gång per år, även oftare om någon önskar. På hösten har vi föräldraträff. Vi anordnar gemensamma familjefester vid jul- och sommartid.

Välkommen att ta kontakt och besöka oss om du är i behov av barnomsorg! (Ring gärna innan.)

Vi har även ett öppet Instagramkonto med fler bilder: länk till Kompassens Instagram.

Kontakt:
Tel: 0370-493 55
E-post: kompassen@varnamoallians.se

Ansökan om förskoleplats sker via Värnamo kommuns hemsida.

Back To Top