skip to Main Content

Kompassens förskola är en förskola med kristen profil som drivs av Värnamo Alliansförsamling i samarbete med Värnamo kommun. Förskolans lokaler är inhyrda i kyrkans lokaler, centralt belägen i stan. Vi har en syskonavdelning för barn i ålder 1-6 år.

Om oss

Vi vill ha en förskola som ger barnen trygghet och präglas av en god atmosfär.
Vi är ute varje dag och en dag i veckan går vi till skogen, oftast Prostskogen, som ligger närmast.

Kristen profil innebär bland annat att vi sjunger kristna sånger, läser ur kristna böcker, uppmärksamma kristna högtider och ber bordsbön.

Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare och vi har öppet 06.30-18.30. Vi följer förskolans läroplan och kommunens riktlinjer.

Samverkan

Vi vill att samverkan med föräldrar ska ske i en öppen och spontan dialog. Den första kontakten knyter vi under inskolningen som tar ca 14 dagar. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet anser vi väldigt viktig. Utvecklingssamtal för det enskilda barnet har vi en gång per år, även oftare om någon önskar. På hösten har vi föräldraträff. Gemensamma familjefester ordnar vi vid jul- och sommartid.

Välkommen att besöka oss, ring gärna innan.

Kontakt:
Rektor: Ulrika Cardell
Tel: 0370-493 55
E-post: kompassen@varnamoallians.se

Ansökan om förskoleplats sker via Värnamo kommuns hemsida.

Back To Top