skip to Main Content

Logos-/Smågrupper

Våra Logosgrupper är mindre grupper om 8-12 personer där man träffas ungefär varannan vecka. I gruppen samtalar man om tron, Bibeln och livet, man ber tillsammans och visar varandra praktisk omsorg. 

Vill du vara med i en Logosgrupp kontakta Henrik Sjöholm.

Info

Kontakt: Henrik Sjöholm
Tel: 0703-985174

Back To Top