skip to Main Content

Diakoni

Diakoni handlar om praktiskt tjänande och omsorg om våra medmänniskor i olika livssituationer, med grunden i Guds kärlek. Förutom att vi uppmuntrar alla som är med i vår kyrka att visa omsorg om sina medmänniskor, så har vi även en grupp personer som är med i kyrkans diakoniråd. De tar ett övergripande ansvar angående diakonal tjänst bland församlingsmedlemmarna samt bland övriga personer som församlingen har kontakt med t ex via besökstjänst, telefonkontakt, väntjänst, sång på äldreboenden, utdelande av julblommor, genomförande av julaftonsgemenskap, kontakt med Hela Människan och EU-migranter.

I nuläget under coronapandemin så samarbetar vi även med Svenska kyrkan och kommunen med organisering av matinköp en dag i veckan till personer över 70års ålder som behöver hjälp med detta.

Välkommen att höra av dig om du skulle vilja ha kontakt med oss!

Info

Kontakt: Lena Johansson

Tel: 073-8008851

Back To Top