RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG – är en ideell och partipolitiskt obunde intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.

Värnamo Allianskyrkas RPG-förening är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Föreningen svarar för Värnamo Alliansförsamlings pensionärsverksamhet och dagledigträffar – ALLIANSTRÄFFARNA.

Föreningens aktiviteter är öppna för alla. Den huvudsakliga verksamheten är Alliansträffarna, som ofta besöks av olika medverkande med program av skilda slag, såsom sång och musik, naturprogram med bildvisning, missionsföredrag eller andra program av kulturellt eller historiskt intresse och föreläsningar i hälsofrågor. Föreningen anordnar också resor och är öppen för andra aktiviteter efter önskemål från medlemmarna.

  • RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga
  • RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre

Som medlem i RPG stöder Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar besluts-
fattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region
och kommun.

RPG:s medlemmar kan teckna frivilliga försäkringar och finanstjänster genom SalusAnsvar.
RPG vill verka för större trafiksäkerhet bland äldre genom samarbete med NTF.
RPG-rådet är samarbetsorgan för RPG-föreningarna i Värnamo kommun.
RPG-föreningarna i Värnamo har representation i Kommunala pensionärsrådet, KPR

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.

  • Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga
  • Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
  • Du är försäkrad i samband med alla arrangemang

Information från RPG lämnas i huvudsak via tidningen SeniorPosten, som kommer ut med sex nummer per år, och på RPG:s hemsida www.rpg.org.se

Välkommen som medlem i Värnamo Allianskyrkas RPG-förening och därigenom stödja viktig verksamhet bland äldre.

Medlemskap bekräftas genom betalning av medlemsavgift, som beslutas av årsmötet.

Riksförbundet bildades 1974
Värnamo Alliansförsamlings RPG-förening bildades 1989