Externa länkar

Nedan har vi samlat några externa länkar som vi tror du kan finna vara intressanta.

Andra församlingar inom SAM
-Fryele Missionsförsamling

Samfund
- SAM, Svenska Alliansmissionen

Radio
-Värnamo Närradio

Tidningar och portaler
- Crossnet
- Nya Dagen
- Ung Tro

Barn och Ungdom
- SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom
- Sport For Life
- Ung Tro

Kristna campingar och konferensgårdar
- Gullbrannagården
- Bödagården
- Närmare 200 kristna sommar-kurs och konferensgårdar.

Övrigt
- Hela människan
-
 Studieförbundet Bilda