Kompassens förskola

På gång:
Under läsåret 2017-2018 har vi olika teman för olika grupper.
Vi jobbar med språklig medventenhet med hjälp av "Babblarna" och "Vatten".

En gång i veckan är det skattstund i kyrksalen, där vi pratar om "Tacksamhet".

Vi går till skogen varje vecka, där får barnen grovmotorisk träning och kreativ stimulans och varannan vecka har vi gymnastik i kyrkans sporthall.

I arbetet med barnen utgår vi från målen i den reviderade läroplanen, lpfö 98:

  • matematik
  • språk
  • motorik/hälsa
  • natur/teknik
  • egen kultur och andras
  • socio-emotionellt lärande

Vad kännetecknar verksamheten?
Vi vill ha en förskola som ger barnen trygghet och en god atmosfär. Vår verksamhet har en kristen profil på så sätt att vi kompletterar samlingar, sång- och sagostunder med kristna sånger, böcker och berättelser.
En viss betoning läggs på de kristna värderingarna i samhället.
De kristna helgerna uppmärksammas vad gäller deras betydelse och bakgrund.
Varje måltid inleds med en bodsbön.
För oss är utevistelsen viktig, vi är ute varje dag.

Så här sker samverkan med föräldrar
För oss på Kompassen är det mycket viktigt att vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med barnens föräldrar, i en öppen och spontan dialog. Varje termin inbjuder vi till föräldramöte och en gång per år till utvecklingssamtal.
Barnens föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i barngruppen.

Antal inskrivna barn: 16 st.

 

  

Kompassens förskola
Kompassens förskola startades i augusti 1988 i samband med att Allianskyrkan byggdes.
Förskolan drivs i kristen regi med Alliansförsamlingen som huvudman och i samarbete med Värnamo kommun. Förskolan är centralt belägen med närhet till Prostskogen. Här finns en syskonavdelning för barn mellan åldrarna 1-5 år och personalen som arbetar är utbildade förskollärare och barnskötare med personlig kristen tro.