Salig Blandning

Blandad sångkör med mål att sprida det kristna budskapet genom sång, musik och vittnesbörd.

Sångstil: Blandat, Minns du sången, Gospel och samklangs sånger.

Sångledare: Stellan Hellberg / Efwa Einefors
Dirigent: Efwa Einefors

Program Våren 2017
Februari

V.06 9/2 Torsdag Sångövning kl.19.00
V.08 23/2 Torsdag Sångövning kl.19.00 

Mars

V.10 9/3 Torsdag Sångövning kl.19.00
V.10 12/3 Söndag Unnaryd (avresa kl.15.00) kl.17.00
V.12 23/3 Torsdag Sångövning kl.19.00
V.12 26/3 Söndag A-kyrkan kl.10.00 

April

V.14 6/4 Torsdag Sångövning kl.19.00
V.15 17/4 Måndag Fryele Missionshus (AnnandagPåsk) kl.18.00

- Alla som tycker om att sjunga är välkomna att vara med!