Konfirmation

Konfirmation 2017 - 2018

Konfirmationsundervisning är ett tillfälle att lära sig mer om den kristna tron, Bibeln och livet som människa. 


Start: 7 septmber.

Tid för konfirmationsläsningen: torsdagar kl 16.00 - 17.30.
Plats: Allianskyrkan.

Material som används: "Con Dios".

Vad händer mer: vi åker på en hajk under hösten och en under våren, vi går på gudstjänster, umgås och lär känna varandra.
Avslutas med en gudstjänst i maj 2018.

Ledare och kontakt för frågor
Henrik Sjöholm tel 0370-146 50, 0703-985174, Christina Lundström 070-3705332, John Målevik 072-7378585

Inför höstens konfirmation har vi informations träffar torsdag 11 maj kl 18.00 och torsdag 24 augusti kl 18.00. Anmäl dig senast 1 september

Varmt välkommen!!