UV-Scout, Mini-UV & UV-Rörstorp

SAU:s scoutarbete har namnet UV-scout där förkortningen UV står för Unga Viljor.
I UV-scout vill vi hjälpa scouten till en personlig kristen tro, öka kunskapen om natur och miljö samt uppmuntra till ett aktivt ansvarstagande.

Den lilla gruppen, som vi i UV-scout kallar för patrull, är en central del i vår verksamhet och alla är med i en patrull där vi får lära känna nya kompisar. I patrullen gör vi och lär oss massa olika saker, så som spårtecken, knopar, sjukvård, bibeln mm!
Vi har även storsamlingar, åker på läger och hajk någon gång per år, då bor vi i tält, bygger själva våra kök och lagar maten över öppen eld.

Mini-UV: här kan man börja hösten det år man fyller 7 år.

UV-scout Allianskyrkan: är för åldern 9-13 år.

UV-scout Rörstorp är vårt scoutarbete på Rörstorps området i Värnamo.

 


Nu startar höstterminen

Mini-UV startar 29 augusti kl 18.00 på Västhorja förskola
UV-scout och Elit-UV startar 29 augusti kl 18.15 i Allianskyrkan
UV-Rörstorp startar 28 augusti kl 18.00

 


Hajkplats

Karta till UV-scouts hajkplats