Stipendiefonden

Värnamo Alliansförsamling vill stimulera och uppmuntra till missions- och biståndsengagemang. Vi har därför inrättat ett missionsstipendium, där du har möjlighet att ansöka om ett bidrag, inför en längre eller kortare insats.

Vem kan söka?
Du som är medlem i Värnamo Alliansförsamling, någon av dess verksamhetsgrenar eller tidigare varit det, efter särskild prövning.

Hur och när söker du?
Ansök om bidrag på blanketten som finns hos missionsrådet, pastorn eller ladda ner nedanstående blankett.
Skicka ansökan till: Värnamo Allianskyrka, Missionsrådet, Norra Salutorget 9, 331 30 Värnamo.

Ansökningstid:
Senast 1 maj (du får besked i början av juni).
Senast 1 november (du får besked i början av december).

Efter samtal med de sökande lämnar missionsrådet en rekommendation till församlingens styrelse, som fattar beslut.

Stipendiebeloppet kan vara 50 % av kostnaderna, dock högst 8 000 kr/stipendium.
Bidraget betalas ut efter överenskommelse och i nära anslutning till avresan.

Hur redovisar du dina erfarenheter?
Vi förväntar oss att du berättar om dina erfarenheter vid:

  • - samtal med missionsrådet.
  • - redovisning inför församlingen på det sätt som passar dig.
  • - besök i någon ungdomsgrupp.

Frågor: kontakta pastorn eller missionsrådet.

 

BilagaStorlek
stipendiefond_blankett.pdf89.04 kB