Mission i Sverige och Världen

Församlingen stöder olika missionssatsningar i Sverige och världen genom att ge underhåll, pengar och/eller förbön.

Det är främst satsningar i SAM:s regi.

Sverige
Världen
Ge för livet
Missionsstipendiefond

Missionsrådet

Missionsrådet är den grupp som jobbar med församlingens missionsfrågor och därigenom avlastar styrelsen detta arbete.
Dess uppgift är:

  • att hålla kontakt med församlingens missionärer (både under deras utlandsvistelse och hemmaperioder)
  • att ordna missionsgudstjänster 
  • att försöka inspirera till ökat missionsintresse i församlingen och dess olika verksamhetsgrenar
  • att fungera som förbönsgrupp för våra missionärer och vårt missionsåtagande.

Församlingen stöder i Sverige:

Fyrens församling i Båstad - pionjärarbete, en ny församling bildades 2009. Vår församlingen stöder med pengar och förbön.

Pionjärarbete i Sickla: Kristina och Mikael Nilsson har flyttat till Sickla för att hjälpa till i SAM:s arbete med församlingsplantering där. Vi stöder dem med vår förbön.
 

Församlingen stöder i världen:

Emma och Martin Wilhelmsson, Tchad - ekonomiskt underhåll och förbön
Karin i Centralasien - ekonomiskt underhåll och förbön
 

Ge för livet

Ge för livet - Stöd till olika missionsprojekt, såsom alfabetisering och byutveckling i Mocambique samt HIV/AIDS-arbete i södra Afrika.

Missionsstipendiefond

Missionsstipendiefonden är en fond som ger ekonomsikt stöd till ungdomar för missionsinsatser av olika slag.