Logos

Vill du lära känna andra, samtala kring tros- och livsfrågor, be tillsammans, göra roliga saker ... 

...då är LOGOS något för dig!

L yssna - Sitt ner och lyssna till, ja dela, varandras liv och tankar.
O rda - Ta till orda och berätta i förtroende om din längtan och dina behov. Låta det sagda formas till bön och förbön
G emenskap - Forma och finnas i en bärande gemenskap
O dla - Odla och förädla era liv tillsammans i den lilla gruppen
S koj - Gör något skoj tillsammans som drar upp mungiporna

LOGOSgrupper

När vi möts på Logos-träff är målsättningen att:
- stödja varandra till andlig mognad genom bön, samtal och bibelläsning
- i den lilla gruppen lära känna varandra genom gemenskap och att ha skoj tillsammans
- på ett praktiskt sätt visa omsorg om varandra
- vara en öppen gemenskap för nya medlemmar och församlingens vänner
- dela gruppen när den vuxit sig för stor

Varje grupp har 8-12 deltagare.

Välkommen att höra av dig till någon av våra pastorer för mer information.
Broschyrer för anmälan till LOGOS finns på kyrktorget.

Om du vill ha förbön eller samtala med någon är du välkommen att kontakta våran församlingsföreståndare
Henrik Sjöholm tfn. 0370-146 50, 0703-98 51 74