Omsorg / Diakoni

Diakonirådets programförklaring:

  • att strukturera och samordna det diakonala arbetet,
  • att ha ett övergripande ansvar för diakonal tjänst bland församlingsmedlemmar samt övriga personer, som församlingen har kontakt med,
  • att aktualisera det diakonala tänkandet och omsorgsfrågorna i all vår verksamhet,
  • att uppmuntra, inspirera och stimulera till diakonala insatser,
  • att kontinuerligt utvärdera och utveckla församlingens diakoni,
  • att i församlingen informera om aktuella diakonala insatser och behov.

I diakonirådet har vi funderat över hur vi i församlingen ännu mer kunde "vara varandra till tjänst" med Jesu tjänande sinnelag som förebild.

Under olika perioder i livet har vi olika behov och vi tror att vi behöver öva oss i att både ta emot och ge hjälp. Du som på något sätt vill vara med och tjäna din medmänniska med dina praktiska gåvor och Du som vill ta emot hjälp av något slag hör av Dig till någon i diakonirådet så vill vi försöka samordna detta.