Om församlingen

Kyrkan sett utifrån

Värnamo Alliansförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen (SAM) och är  dess fjärde största församling.
SAM:s verksamhet i värnamobygden började i slutet av 1850-talet genom Jönköpings Traktatsällskaps kolportörer och från 1860 genom
Jönköpings Missionsförenings predikanter. Dessa rötter har församlingen gemensamt
med Värnamo Missionsförsamling, som under 1900-talets första årtionden alltmer
orienterade sig mot Svenska Missionsförbundet.

När SAM:s inflytande successivt minskade kraftigt tog missionsledningen i mitten av 1940-talet initiativ för att skapa nytt livsrum för SAM i Värnamo stad. Den 22 maj 1948 bildades Värnamo Elimförsamling (från 1958 Värnamo Alliansförsamling). "Payerska fastigheten" på Storgatan 3 inköptes 1949 och här startades 1951 Värnamo Ungdomshem med kaffeservering, studieverksamhet, ungdomsarbete och gudstjänster.

Församlingens tillväxt krävde ändamålsenliga lokaler och 1960 uppfördes SAM-huset på Storgatan 5, tomten bredvid ungdomshemmet. Där inrymdes församlingens första kyrklokal. En mycket expansiv utveckling skedde de närmaste årtiondena och församlingen växte ur sin kyrka.

Ny kyrka uppfördes vid Norra Salutorget 1988. Utöver traditionell barn- och ungdomsverk-samhet som söndagsskola, scoutmöten och tonårssamlingar startade församlingen 1988 daghemmet (numera förskolan) Kompassen.

Några betydelsefulla historiska händelser
1948 Värnamo Elimförsamling bildas den 22 maj.
1949 Fastigheten Storgatan 3 förvärvas.
1951 Värnamo Ungdomshem startar med Eric Lindberg som föreståndare.
1954 Ingrid Andersson (Larsson) blir församlingens missionär i Sydafrika.
1958 Församlingen byter namn till Värnamo Alliansförsamling.
1960 Nya kyrkan i SAM-huset, Storgatan 5 invigs.
1961 Gösta Engwall leder väckelsekampanj. Ett möte samlar omkring 3500 personer.
1963 Dagens bibelord per telefon startar.
1968 Nederby missionshus byggs om till ungdomsgården Västersol.
1974 Ungdomsföreningen upphör.
1983 Ungdomshemmet slår igen.
1988 Ny kyrka vid Norra Salutorget invigs vid pingsthelgen. Förste ungdomspastorn anställs.
1995 Verksamheten på Västersol läggs ned.
1998 Församlingen har vid 50-årsjubiléet 379 medlemmar.
2004 Ett testamente möjliggör anställande av omsorgspastor.