Kompassens personal

 

Pernilla Dahl, Annica Sjöström, Eva-Lena Evebring, Carina Fransson och Wera Jonsson.