Församlingsstyrelsen

Håkan Jonsson (ordf), Anneli Hermansson (v ordf), Maria Davidsson (sekr), Ida Staggs (kassör) Hans Andersson, Ulrika Davidsson, 
Efwa Einefors, Miriam Furuvik och David Lindahl.
Församlingsföreståndare Henrik Sjöholm.

Vill du kontakta styrelsen maila till: styrelsen@varnamoallians.se

 

Dokument: