Konfirmation 2010/2011

Välkommen på en informationsträff torsdagen den 3 juni kl 19.00 i Allianskyrkan!
Mer information...