Församlingsmöte/Församlingsforum den 20 nov kl 18.00

Välkomna till en kväll med information om bl a ny missionsföreståndare i SAM och styrelsens förslag på missionsåtagande för 2011 m m.