Kyrkskjuts

Behöver du hjälp att komma till våra söndagsgudstjänster?

Varje söndag kan du kl 9.00-9.15 ringa till kyrkan på tel 123 50 och be om skjuts. Någon ur den krets som ansvarar kommer då och hämtar dig, och skjutsar hem dig efter gudstjänsten.